Mlinostroj d.d.

SlovenskoSLOVENSKO  | BosanskoBOSANSKO  | EnglishENGLISH  | HrvatskiHRVATSKI  | РусскийРусский  | SrbskoSRBSKO  | RomunskoROMUNSKO


O preduzeće

Kontakt

Lokacija


 
 

 

Aspiracijski – sustavi za otprašivanje

 
 

dodatna5

Ugrađivanje kvalitetnih i učinkovitih sustava za otprašivanje korisnicima omogućuje dobre uvjete rada, pruža veću sigurnost u pogledu zaštite od eksplozije i maksimalno smanjuje utjecaje na okoliš. Na cjelokupnoj liniji se prašina skuplja na samome izvoru. Za filtraciju separiranog zraka koriste se cikloni, ciklon filteri i vrećasti filteri.

silosi-susilnice-24
silosi-susilnice-25
silosi-susilnice-26
silosi-susilnice-27

 
 
 

©2016 Mlinostroj d.d. Sva prava pridržana. Cookies Powered by EASYWEB