Mlinostroj d.d.

SlovenskoSLOVENSKO  | BosanskoBOSANSKO  | EnglishENGLISH  | HrvatskiHRVATSKI  | РусскийРусский  | SrbskoSRBSKO  | RomunskoROMUNSKO


O preduzeće

Kontakt

Lokacija


 
 

 

Sušare

 
 

Sušara je autonomna jedinica i dimenzionirana je na ukupni kapacitet skladišnih silosa. Kapacitet sušara ovisi o stupnju vlage u zrnu i, naravno, od veličine sušare.

dodatna3

Kapacitet sušara iznosi od 3 do 60 t/sat za kukuruz čija je vlaga 28%. Ukoliko je potreban veći kapacitet sušenja, ugrađuje se više paralelnih jedinica za sušenje. Zrak za sušenje žitarica može se zagrijavati lož uljem, plinom ili biomasom. Sušenje može biti izravno ili posredno.

silosi-susilnice-16
silosi-susilnice-17
silosi-susilnice-18
silosi-susilnice-19

 
 
 

©2016 Mlinostroj d.d. Sva prava pridržana. Cookies Powered by EASYWEB